Resulullah Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in terk etmediği sünnetleri

1- Zalimleri ve zulmü aralıksız eleştirmek, “Bizden” olanı kayırmamak…(Nisa, 135)

2- İşi hak etmeyene vermemek, iş verdiğini denetlemek…(Nisa, 58)

3- Kamu mallarını tüm toplumun faydalanabileceği şekilde yönetmek…(Haşr, 7)

4- Uydurma ve uydurmacılarla mücadele etmek, hiçbir uydurmaya müsamaha göstermemek… (En’am, 112)

5- Her türlü ırkçı ve asimilasyon faaliyetlere karşı durmak…(Hucurat, 13, Rum, 22)

6- Hayvan hakları üzerinde titizlikle durmak…(Nahl, 5-8)

7- Kamuya açık alanları kirletmemek, kirletenleri uyarmak…(Müddessir, 4, Tevbe, 108)

8- Din sömürücülerini deşifre edip kınama yapmak…(Tevbe, 30-34)

9- Türbe-mezar tapınmacılığı ile mücadele etmek…(Ahkaf, 4-6)

10- Birileri rahatsız oluyor diye hakkı anlatmaktan vazgeçmemek…(Zuhruf, 5)

11- Faşist – Despotik rejimlerin tehditlerinden korkmamak…(Tevbe, 13)

12- Atılımı birilerinden beklememek, inandığı davada önce kendi yürümesi…(Bakara, 177)
13- Samimi olmayan, hak etmediği övgüyü reddetmesi…(Bakara, 204-206)

14- Kişisel suçları ve gizli halleri araştırmamak, insanların onurlarını kırmamak…(Hucurat, 12)

15- Dinde aşırıya kaçanları uyarmak…(Maide, 77)

16- Sözlü saldırılara kulak asmamak, ağız dalaşı yapmamak…(Hicr, 94-97, Furkan, 63)

17- Kendisi tok ise öbürünü de doyurmak…(Beled, 11-16)

18- Kur’an ile cevap vermek, sözlerini Kur’an’a dayandırmak…(Hac, 8-10)

19- Mücadeleci olmak, kabuğuna çekilmemek ve inzivayı reddetmek… (Al-i İmran, 200)

20- Sivil toplum, yardımlaşma projelerine ve faaliyetlerine katılmak, yardımlaşma ve dayanışma derneklerine üye olmak…(Şura, 39, Maide, 2)

21- Allah’tan başka şefaatçi ve kurtarıcı aramamak… (Zümer, 1-3)

22- Eleştiriyi zulme çevirmemek ve düşmanlarının hukukunu korumak… (Maide, 8)

23- İnsanları masal ve hurafelerle uyuşturmamak ve ibret dolu örneklerle uyarmak… (Yusuf, 1-3)

24- Kur’an’ın tek açıklayıcısının Allah olduğunu insanlara bildirmek… (Hud, 1-2)

25- Peygamberleri ya da velileri putlaştırmamak… (Maide, 116-117)

Bir Cevap Yazın